Przeglądaj źródła

updated README

kc-covid19-zipcode
prasket 4 miesięcy temu
rodzic
commit
fe174441a2
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Wyświetl plik

@ -22,9 +22,9 @@ docker exec -it 05b3a3471f6f bash
### Development Env.
I am using Python 3.7
Project is using Python 3.7
I use [pipenv](https://pipenv.pypa.io/en/latest/) when I develop with Python.
In the project we use [pipenv](https://pipenv.pypa.io/en/latest/) when developing.
```bash
pipenv install && pipenv shell

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz